I accept the privacy policy of Tekdelta

Join-Our-Network FREE

This is a temporary application form. We are launching a brand new matching tool by March.

FREE for Startups. Great network of startup-ready corporates. High-quality preparation of matchmaking

01 Fill out our application form

Let us know what you are looking for and what you have to offer.

02 Receive our newsletter

You will be updated on current and future opportunities for your company.

03 Be selected in our database

Once you’ve applied, you’ll receive a notification whether your company is assigned to our short list*.

04 Be invited for matchmaking

If your company is selected by one or more of our partners for matchmaking, we’ll invite you and your organization personally. Please note that for each TekDelta matchmaking event only a limited amount of startups can be selected.

Are you in?

* Not every startup that applies gets access to TekDelta matchmaking. We use the following criteria to guarantee high quality and follow up of our matchmaking for both our corporates and startups:

  • Startups and scale-ups. You have established a company and are serious about it.
  • Driven by technology. Your product or service is innovative.
  • Ready for matchmaking. You have specific needs, such as market access, (financial) resources, validation or specific knowledge. Which TekDelta partner can help you with this?
  • Committed. You must be eager and put effort in preparation and follow up. Our matchmaking service is free, but not free of commitment. Be on time, be prepared and stand out.

Startup application form

Are there specific TekDelta partners you would like to collaborate with? (Y/N)

If so, what is your top 3 and what is your call to action to these TekDelta partners?

Join-Our-Network Partnership €4500 excl. V.A.T.

We scout broadly and select carefully to create win-win opportunities for the most promising tech startups & corporate organizations.

High Quality. Personalized. Content Driven. Not For Profit.

01 Fill out our “Partnership form”

This will provide us with the right information to give you a great experience.

02 Slide deck

Make sure you’re updated on current and future opportunities for your company.

03 Free intake consultation

Once you’ve applied, you’ll receive a notification whether your company is assigned to our short list.

04 Meeting & partnership

If your company is selected by one or more of our partners for matchmaking, we’ll invite you and your organization personally.

Corporate form

Privacy Policy

TekDelta TekDelta, onder andere gevestigd aan Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://tekdelta.nl Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag 088 866 0000

Duke Urbanik is de Functionaris Gegevensbescherming van TekDelta Hij is te bereiken via duke@tekdelta.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TekDelta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TekDelta verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– politieke voorkeur
– kredietwaardigheidscheck

Bij TekDelta is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TekDelta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– TekDelta analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TekDelta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TekDelta) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TekDelta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

TekDelta deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TekDelta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TekDelta uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TekDelta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TekDelta gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TekDelta en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@tekdelta.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TekDelta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TekDelta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@tekdelta.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TekDelta te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.